bilemsinmek


bilemsinmek
biler görünmek II, 260, 262

Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini. 2009.